Aftenposten: Stortingsrepresentantane gir seg sjølv 26.000 kroner i lønnsauke

Stortingsrepresentantane løyver seg 26.000 kroner i lønnsauke i år, og følgjer dermed ramma for frontfaget på 2,8 prosent, skriv Aftenposten.

I fjor fekk stortingsrepresentantane ein lønnsauke på 2,4 prosent, også det i tråd med ramma i LO-NHO-oppgjeret. Det er Stortingets lønnskommisjon som gjennom Stortingets presidentskap foreslår ramma på lønnsauken til representantane.

Innstillinga blir formelt levert inn tysdag, men ifølgje Aftenpostens kjelder ligg altså ramma på 2,8 prosent denne gongen. Det svarar til ein lønnsauke på 26.000 kroner frå 928.602 kroner i året til 954.602 kroner.

Før årets oppgjer er statsrådslønna på 1.325.358 kroner, medan statsminister Erna Solberg (H) har ei årslønn på 1.631.346 kroner.

I både SV og Raudt meiner ein lønnsauken er altfor høg og gir feil politiske signal.

- Det alvorlege politiske spørsmålet er kva slags signal dei etter kvart veldig høge politikarlønningene sender i ei tid då ulikskapane aukar, og det er aukande folkeleg bekymring rundt den aukande ulikskapen, seier SV-leiar Audun Lysbakken.

Etter at lønnskommisjonen vart oppnevnt i 1996, har verken presidentskapen eller deretter Stortinget avvikt tilrådinga.

(©NPK)

Stortingsrepresentantane gir seg sjølv 2,8 prosent og 26.000 kroner i lønnsauke. Statsminister Erna Solberg har ei grunnlønn på over 1,6 million kroner og får dermed ein god del meir, ifølgje Aftenposten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Annonse