Annonse

Barn på mottak fortel om grove overgrep i USA

Barn og unge som har blitt plassert på et mottak i Virginia etter å ha tatt seg ulovleg over grensa frå Mexico, fortel om grov mishandling og overgrep.

Shenandoah-mottaket vart opphavleg bygd som eit fengsel for ungdommar som har gjort seg skuldig i alvorlege brotsverk, men sidan 2007 har rundt halvparten av sengene vore nytta som mottak for jenter og gutar i alderen 12 til 17 år i påvente av asyl eller utvising.

Fleire av dei mindreårige som har vore der, har fortalt at dei vart påført handjern og slått, sett i isolat, avkledd og etterlatne nakne i kalde celler.

Barn ned i 14-årsalderen har også blitt bundne fast til stolar og har fått hetter tredd ned over hovudet.

No krev dei to senatorane Mark Warner og Tim Kaine, begge demokratar frå Virginia, at president Donald Trump svarar på om slik behandling er akseptabel.

Warner og Kaine vil også ha svar på om det har komme klager på senteret tidlegare, og om det ligg føre eit system for å straffe dei tilsette som står bak slike overgrep.

(©NPK)

Mindreårige som har sete i mottak på Shenandoah Valley Juvenile Center, fortel om grove overgrep frå vakter og tilsette. Foto: AP / NTB scanpix

Annonse