Annonse

Bellona: For treg framdrift på karbonfangst

Budsjettavtalen mellom regjeringspartia og KrF inneheld ingen garanti for at karbonfangst-prosjektet i Oslo får støtte, meiner Bellona.

Framdrifta går altfor tregt, meiner Bellona, som er kritisk til budsjettavtalen mellom dei fire partia.

Bellona er spesielt uroa for om Fortum Oslo Varmes avfallsanlegg får støtte til å gå vidare med karbonfangst-prosjektet sitt.

I avtalen har partia blitt samde om at prosjektet først skal kvalitetssikrast i sommar, før det blir konkludert i saka.

- Dette arbeidet burde regjeringa ha fått gjort unna før sommarferien, slik at Fortum Oslo Varme kan fortsette arbeidet utan enda meir opphald, seier Olav Øye, seniorrådgjevar for CO2-fangst og -lagring i Bellona.

- KrF har vore svært tydeleg på at dei vil ha med både Norcems sementfabrikk og Fortum Oslo Varmes avfallsanlegg vidare i prosessen. Dette må regjeringa ta på alvor, seier Øye.

Fortum Oslo Varmes avfallsanlegg i Oslo kan kutte rundt 400.000 tonn CO2 i året dersom staten støttar karbonfangst-prosjektet. Ifølgje Bellona vil Oslo ikkje klare å nå klimamåla sine dersom ikkje prosjektet blir fullført.

(©NPK)

Annonse