Biblioteka får eiga strøymeteneste

Fleire bibliotek tilbyr snart gratis filmutlån gjennom ei ny strøymeteneste. Publikum fleire stader kan låne gratis film utan å besøkje biblioteket.

Strøymetenesta blir lansert i april og vil innehalde rundt 200 norske og internasjonale spelefilmar for vaksne og barn, skriv NRK.

– Viss biblioteket ditt er med i ordninga, treng du berre internett og lånekort. Så kan du låne filmen i 48 timar, seier dagleg leiar Anders Koppang-Grønn i Norgesfilm.

Deichman i Oslo, biblioteket for nye Stor-Stavanger og Lindesnes bibliotek har førebels signert avtale med strøymetenesta «Filmoteket». Biblioteka i Bergen og Kristiansand vurderer å følgje etter.

Biblioteka betaler 25 kroner per film som blir lånt til dei som har film- og musikkrettane.

– Vi skal ikkje konkurrere med Netflix og andre store kommersielle aktørar, men vere eit supplement. Tenesta må reflektere mandatet til biblioteka. Det skal vere kvalitetsfilm som kan nå eit breitt publikum, seier han.

(©NPK)

Fleire bibliotek har signert avtale med ei strøymeteneste, som gjer filmutlån gratis. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Annonse