Danmark innfører obligatorisk barnehage for eittåringar frå utsette bydelar  

Familiar i såkalla gettoområde i Danmark blir nøydde til å sende sine barn i barnehage frå dei er eitt år, så framt dei ikkje deltar i eit anna dagtilbod.

Den borgarlege mindretalsregjeringa, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti inngjekk måndag ein avtale som inneber at eittåringane skal vere i barnehage i 25 timar i veka og få eit såkalla læringstilbod.

Målet er å sikre at barna «lærer dansk og danske verdiar og tradisjonar». Dersom barna ikkje møter opp, misser familiane barnetrygda.

- Dersom ein veks opp i eit parallellsamfunn og ikkje har kjennskap til danske verdiar, så skal ein lære dei. Dei første 1.000 dagane er dei viktigaste i livet til eit barn, seier barne- og sosialminister Mai Mercado.

Læringstilbodet skal bestå av for eksempel høgtlesing og songleikar. Målsettinga er også å gi barn frå utsette bustadområde like føresetnader som andre barn, når dei startar på skulen.

I dag kan barn i Danmark tvingast til å gå i barnehage frå dei er tre år, og dette gjeld for barn frå alle slags bustadområde. Eittårsregelen vil berre gjelde for barn i område som er blitt definerte som såkalla gettoområde.

(©NPK)

Annonse