Dansk politi innfører forbod mot kriminell gjeng

Politiet i Danmark innfører eit førebels forbod mot Loyal to Familia. Det er no straffbart å vise at ein er ein del av den kriminelle gjengen.

I samband med at Riksadvokaten har gitt grønt lys for at den danske domstolen kan føre sak mot Loyal to Familia for å gjere gjengen ulovleg, har politiet i København innført eit landsdekkjande forbod mot gjengen.

Forbodet trer i kraft tysdag og gjeld fram til rettssaka er ferdig behandla.

Politiet i København skriv i ei pressemelding at det etter straffelova no er straffbart å vere ein del av gjengen. Heilt konkret betyr forbodet at det ikkje er lov til å bere eller bruke kjenneteikna til gjengen i det offentlege rom.

(©NPK)

Politiet i Danmark har innført eit mellombels forbod mot gjengen Loyal to Familia. Foto: Scanpix DK / NTB scanpix

Annonse