Annonse

Dårleg skrift gir matsvinn og allergiproblem

For liten eller for svak skrift på matvarer gjer at vi kastar for mykje mat. Mange har også fått i seg mat dei ikkje toler, ifølgje Blindeforbundet.

I ei undersøking utført av Opinion, svarer 11 prosent at dei sjølv har ete mat dei er allergiske mot, eller dei har gitt mat til andre som var allergiske, fordi dei ikkje kunne lese kva vara inneheldt.

Åtte av ti seier dei kastar mat dei elles kanskje ville brukt fordi bruksdato eller annan informasjon var uleseleg.

Blindeforbundet aktar å gjere noko med problemet gjennom kampanjen «Opp med skrifta!».

– Produsentane må lytte og ta ansvar. Vi skal gjere dei merksame på problemet og krevje endring, seier leiaren i forbundet Terje André Olsen.

Forbundet har fleire tips for å få opp lesbarheita: Stor nok skrift, god kontrast mellom skrift og bakgrunn og enkelt språk. Dessutan må det vere mogleg å komme heilt inntil det som skal lesast, og det må vere godt lys i butikken.

(©NPK)

Dersom haldbarheitsdatoen er vanskeleg å lese, kan det hende at kjøtt eller andre varer går rett i søpla hos forbrukaren. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Annonse
Annonse