Annonse

Fire av ti norske IS-dømde sette fri

I 2015 fall dei første dommane. Tre år seinare er fire av ti norske IS-dømde sette fri, ifølgje NRK.

To av dei frisette var framandkrigarar i Syria som begge fekk dommar på over fire års fengsel for å vera med i ein terrororganisasjon. Dei to andre fekk kortare dommar for materiell støtte og forsøk på deltaking i IS.

Politiets tryggingsteneste (PST) strekar overfor NRK under at dei fire blir følgde med på.

- Det er all mogleg grunn til å ha eit vake auge med personar som har sona terrorrelaterte dommar, seier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

(©NPK)

Politiets tryggingsteneste (PST) følgjer med på dei IS-dømde som er sette fri. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Annonse