Fleire låner til bustad under koronakrisa

Låge renter har ført til større etterspurnad etter bustadlån og refinansiering, melder Noregs Bank i utlånsundersøkinga si for andre kvartal.

Rapporten frå Noregs Bank vart offentleggjord torsdag formiddag. Bankane rapporterer om større etterspurnad etter bustadlån etter at dei først venta kraftig fall etter nettopp dette i første kvartal, som var prega av koronautbrotet og restriksjonane som vart innførte for å avgrense smittespreiinga.

Samtidig er renta sett kraftig ned og styringsrenta i Noregs Bank er no på 0 prosent. I rapporten torsdag skriv Noregs Bank at marginane til bankane på lån med pant i bustad har auka.

– Låge renter har bidrege til auke i etterspurnad etter refinansiering og bankbyte, står det i rapporten.

Samtidig med auke i utlåna har òg bruken av avdragsfridom auka, særleg på byrjinga av kvartalet og til permitterte eller personar som hadde mista jobben på grunn av smittesituasjonen. Denne etterspurnaden spakna likevel etter kvart som mange kom tilbake i jobb.

(©NPK)

Etter at sentralbanksjef Øystein Olsen sette ned renta til 0 prosent har utlån til bustad auka igjen i koronakrisa. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Annonse