Annonse

Flyklubbar overvaker norske skogar mot bensinpengar

Eit spleiselag av organisasjonar, kommunar og frivillige står for brannovervakinga av skogen her i landet. Sverige har ei nasjonal ordning. 

- Organiseringa av flyovervaking av skogen er ikkje optimal. Den avheng av solidaritet og at kommunane betaler mange stader. Viss ein eller to kommunar trekker seg ut, så raknar ordninga, seier brann- og redningssjef Nils Erik Haagenrud i Rogaland.

Den erfarne brannmannen både organiserer og er deltakar i leiarstøtteordninga som Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) set inn ved store brannhendingar.

I Sverige

Den viktigaste oppgåva til flyovervakingar er å sjå etter røyk, vurdere situasjonen og varsle og gi orientering til brannvesenet.

Haagenrud meiner det beste ville vore om fylkesmennene eller fylkeskommunane fekk ansvaret. I dag er det berre fylka Hedmark og Oppland som har etablert ei slik ordning.

I Sverige er det i dag ei nasjonal ordning for flyovervaking.

Sponsorar

Den pensjonerte piloten Ole Petter Gjerlaug er blant medlemmene i Rygge flyklubb som flyr skogbrannovervaking om sommaren. Overvakinga skjer i samband med Skogselskapet i Østfold.

Flyklubben er glad for å få flytid, og Skogselskapet betaler blant anna drivstoffutgifter med støtte frå ein rekke sponsorar.

- For flyklubbane er det eit veldig godt tilskot for aktiviteten. Dei fleste flyklubbane på Austlandet og oppover har avtaler om flyovervaking, fortel Gjerlaug.

Den største utfordringa med å fly brannvakt er å leie brannfolka inn på rett stad. Frå lufta får ein oversikt over vegar brannvesenet kan bruke. Om det ikkje er vegar, er det viktig å få inn brannhelikopter, seier piloten som tidlegare har floge både i Forsvaret og i kommersiell rutetrafikk.

Branntårn

Til no i år har det vore nokre småbrannar i Østfold, men det er viktig at desse brannen blir sløkt så fort som mogleg før dei utviklar seg.

- For nokre år sidan hadde eg ein dag med fem brannar. Særleg etter torevêr kan det begynne å brenne dagen etter. Lynet har slått ned i torevêr, det ulmar og så kan det starte å brenne mange timar seinare, fortel Gjerlaug.

Skogselskapet i Østfold som organisere skogbrannovervakinga der Rygge flyklubb deltar, driv også det bemanna skogbranntårnet Linnekleppen. Skogselskapet har drive brannovervaking i skogane i Østfold i over 100 år.

(©NPK)

Ole Petter Gjerlaug flyr brannvakt over skogane i Østfold. Flyklubbar over heile landet bidrar til å overvake skogane frå lufta. Den erfarne piloten som flyr Cessna-flyet frå 1964, var i ni år F-5 pilot i Forsvaret og jobba i 31 år i SAS. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Den pensjonerte piloten Ole Petter Gjerlaug er blant medlemmene i Rygge flyklubb som flyr skogbrannovervaking om sommaren. Overvakinga skjer i samarbeid med Skogselskapet i Østfold. Flyklubben er glad for å få flytid, og Skogselskapet betaler blant anna drivstoffutgifter med støtte frå fleire sponsorar. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Annonse