Annonse

FN innfører våpenembargo mot Sør-Sudan

FNs tryggingsråd har med knapp margin vedteke å innføra ein våpenembargo mot det borgarkrigsherja Sør-Sudan.

USA stod bak resolusjonsutkastet om embargoen, som kritikarar fryktar kan skada det afrikanske forsøket som går føre seg på å forhandla fram ein slutt på krigen.

Ni medlemsland stemte ja, mens dei seks andre rådsmedlemmene, blant dei Russland og Kina, avstod frå å stemme.

Resolusjonen inneber ein omgåande våpenembargo, og i tillegg til sanksjonar i form av reiseforbod og kontosperre for Sør-Sudans viseforsvarssjef og tidlegare hærsjef i landet.

USA har arbeidd hardt for å få nok stemmer til å innføra ein våpenembargo sidan amerikanarane mislykkast med dette i 2016. USAs FN-ambassadør Nikki Haley sa til Tryggingsrådet fredag at tiltaket vil senda ei klar melding til leiarane i Sør-Sudan.

- Dette er våpen som væpna grupper har brukt til å skyta fedrar framfor konene og barna deira, til å stoppa nødhjelpskolonnar, og til å overfalla kvinner og jenter, sa Haley.

(©NPK)

Annonse
Annonse