Annonse

Éin av ulvane som vart felte i februar, tilhøyrde ikkje revir

Ein av dei fem ulvane som vart felte innanfor fellingsområdet til Bograngen-reviret i februar, tilhøyrde ikkje dette reviret.

DNA-analysar viser at streifulven tidlegare er påvist i Åmot kommune og har opphavet sitt i Tansen-reviret i Sverige. Den har ikkje status som genetisk verdifullt individ, opplyser Miljødirektoratet.

– Til kvar tid vil det vere streifande ulvar i bestanden som bevegar seg både i utkanten av og gjennom etablerte revir. I dette tilfellet hadde streifindividet opphald i fellingsområdet samtidig med Bograngen-flokken, og ulven vart derfor vurdert å tilhøyre Bograngen-reviret, seier direktør Morten Kjørstad for Statens naturoppsyn (SNO).

Den 15. februar vedtok Klima- og miljødepartementet at det skulle gjennomførast ekstraordinære uttak av ulv i dei norske delane av revira Rømskog og Bograngen.

Opphavleg skulle ulvejakta vare til 1. mars, men vart avslutta allereie 25. februar etter at til saman ni ulvar hadde vorte felt.

DNA-prøvene viser at ulvane som vart felte i Rømskog, som anteke var leiarparet og to avkom.

(©NPK)

Dette er ein av fem ulvar som Statens naturoppsyn felte i Åsnes kommune. Ulven var ein ung hannulv. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet / NTB

Annonse
Annonse