Annonse

Ivar Horneland Kristensen blir ny Virke-direktør

Ivar Horneland Kristensen tek over som administrerande direktør i Virke etter Vibeke Hammer Madsen, som går av til hausten etter 16 år som leiar.

Kristensen kjem frå jobben som generalsekretær i akademikarorganisasjonen Tekna, og han tek dermed steget over frå arbeidstakar- til arbeidsgjevarsida.

- Eg skal visa meg tilliten verdig ved å styrkja og forsterka Virke som ein slagkraftig støttespelar for næringslivet, seier Ivar Horneland Kristensen i ei pressemelding.

Med overgangen til Virke, tek Kristensen steget over frå arbeidstakarsida til arbeidsgjevarsida. Han leier no Tekna, den største akademikarorganisasjonen i Noreg med over 74.000 medlemmer.

Hovudorganisasjonen Virke representer handelen, ideell
sektor, kunnskap- og teknologibedrifter, i tillegg til kultur- og servicenæringar i Noreg.
(©NPK)

Annonse