Annonse

Lege dømt til fire års fengsel for aktlaust drap 

Sambuaren til Anne Linell Sundt (39) er i Oslo tingrett dømt til fire års fengsel for aktlaust drap på kvinna.

Sambuaren til Anne Linell Sundt (39) er i Oslo tingrett dømt til fire års fengsel for aktlaust drap på kvinna.

Dommen for aktlaust drap under særdeles skjerpande omstende er avsagt under dissens. Den 59 år gamle legen blir også dømd for brot på helsepersonellova.

Legen er også dømt til å betale Anne Linnell Sundts to barn 125.000 kroner kvar i oppreising.

(©NPK)

Annonse