Nederlandske riggtilsette varslar demonstrasjon i Oslo

Nederlandske arbeidarar skuldar det norske selskapet Borr Drilling for sosial dumping og varslar demonstrasjon utanfor kontoret i Oslo.

Fagforeininga Nautilus, som organiserer nederlandske sjøoffiserar, opplyser at ein delegasjon med arbeidarar skal reisa til Oslo for å demonstrera førstkommande fredag. Dei ønskjer samtidig å overlevera ein underskriftskampanje til styreleiar Tor Olav Trøim og styremedlem Fredrik Halvorsen.

Bakgrunnen er at Borr Drilling tidlegare i år kjøpte opp det nederlandske selskapet Paragon Offshore og seinare varsla store endringar.

«Den nye eieren, Borr Drilling, ønsker å nesten legge ned det tidlegere Paragon Offshore-kontoret i Beverwijk i Nederland, noe som innebærer en trussel for jobbene til mer enn 70 ansatte på kontoret eller på riggene», skriv fagforeininga.

- Vi har vore i samtalar med Borr sidan mai, og innsatsen vår har dreidd seg om å unngå oppseiingar. Dersom oppseiingar ikkje kan unngåast, noko det no ser ut til, er målet å sikra sluttpakkar som i det minste må vera på det nivået som er vanleg i Nederland, seier Bert Klein i Nautilus.

Fagforeininga viser til at Borr Drilling har stillingsutlysingar ute på nettsidene sine, samtidig som tilsette i Nederland risikerer å missa jobbane.

- Det er merkeleg, sidan Borr-leiinga hevdar at det ikkje er nokon jobb å gjera for Paragon-tilsette lenger. Det verkar som sosial dumping, seier Klein.

Arbeidarane har også tidlegare i sommar demonstrert mot den norske eigaren i Nederland. NTB har utan hell prøvd å koma i kontakt med Borr Drilling for kommentarar i saka.

(©NPK)

Jubel og glede daåkonsernsjef Simon William Johnson ringde med bjella saman med blant andre finansdirektør Rune Magnus Lundetræ (t.h.) under bjølleseremonien for Borr Drilling på Oslo Børs i august i fjor. No skuldar nederlandske arbeidarar selskapet for sosial dumping og varslar demonstrasjon i Oslo. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Annonse