Annonse

Nesten to års ventetid på pasientskadeerstatning

Folk må vente i gjennomsnitt 22,5 månader for å få utbetalt pengar frå Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Regjeringa har gitt pengar for å få tida ned.

Folk må vente i gjennomsnitt 22,5 månader for å få utbetalt pengar frå Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Regjeringa har gitt pengar for å få tida ned.

Ifølgje NRK er ventetida for å få svar på om ein har krav på erstatning frå NPE, 9,5 månader. Så kjem ytterlegare 13 månader for å få fastsett erstatningssummen.

For dei som klagar avgjerda inn for Helseklage, var ventetida i utmålingssaker i gjennomsnitt 33 månader i 2018. For saker som handlar om sjølve erstatningsansvaret, var ventetida 17 månader.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet innrømmer at saksbehandlingstidene er for lange.

- Vi har stor forståing for at det er belastande for pasientane, seier ho til NRK.

- Vi har sett i gang fleire grep for å betre på dette, mellom anna løyvde vi meir pengar, fortset statssekretæren.

(©NPK)

Pasientar kan krevje erstatning frå NPE. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Annonse