Annonse

Nordmenn har høgast sjukefråvær i Skandinavia

Nordmenn toppar sjukefråværsstatistikken i Skandinavia. Virke trur det kjem av sjukelønnsordninga i Noreg kontra i våre naboland.

Nordmenn har i gjennomsnitt 14,8 dagar sjukefråvær i året. Bak oss er svenskane med 11,9 dagar, mens danskane berre har 8,5 sjukedagar i året.

- Sjølvsagt er ikkje nordmenn meir sjuke enn svenskane og danskane. Det er nøydd til å vere forskjellane i sjukelønnsordninga som er den viktigaste årsaka, seier Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen til VG.

Statistikk frå 2016 viser at delen av arbeidsstyrken som er sjuke er 6,3 prosent i Noreg, 3,8 prosent i Sverige og 3,6 prosent i Danmark.

I Noreg blir sjukelønn dekt i eitt år. Arbeidsgjevaren dekkjer dei første 16 dagane, før det offentlege dekkjer resten. I Sverige har ein karensdag der dei tilsette misser lønn første sjukedag. Etter det får dei 80 prosent av lønna. I Danmark er sjukepengeutbetalinga 4.245 kroner per veke, men to tredeler av danskane har avtalar som gir rett til full lønn.

Virke har rekna på at utgiftene for sjukefråværet i Noreg er på rundt 69,9 milliardar kroner. 42,6 milliardar er offentlege utgifter, i tillegg til rundt 27 milliardar som bedriftene må ut med.

Madsen meiner tiltak, som for eksempel redusert lønn, bør vurderast.

(©NPK)

Nordmenn har meir sjukefråvær enn naboane Sverige og Danmark. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix

Vibeke Hammer Madsen trur fråværet kjem av sjukelønnsordninga i Noreg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Annonse