Norsk firma har utvikla pille mot aggressiv kreft

Eit firma frå Bergen har utvikla ei pille som kan hindre spesielt aggressive kreftformer frå å spreie seg, skriv VG.

Bioteknologiselskapet Bergenbio la fram resultatet av fleire studiar på medikamentet Bemcentinib under den største kreftkonferansen i verda i Chicago måndag, ifølgje avisa.

Bemcentinib, som pilla blir kallast, har som mål å gjere andre medisinar som allereie er ein del av standardbehandlinga, betre. Firmaet har utvikla ein pille som hemmar eit protein i kreftsvulsten, som kan gjere pasientar resistente mot kreftmedisinar.

Så langt har dei sett i gang seks kliniske studiar i Noreg, samtidig som det går føre seg studiar med Bemcentinib i Storbritannia, USA, Spania og Tyskland. Studia omfattar krefttypar som lungekreft, føflekkreft, brystkreft og leukemi.

- Dette er lovande, sjølv om det står att mykje arbeid med å dokumentere effekten av medisinen, seier forskar Oddbjørn Straume ved Haukeland universitetssjukehus. Han leier ein av studiane.

Han seier dei håpar medisinen skal førebyggje resistens og gjere standardbehandlinga betre.

- Dette er ikkje løysinga på kreftgåta, men med alle framsteg er det små steg som etter kvart gir ei betre behandling for pasientane.

(©NPK)

Annonse