Annonse

Ny analyse: Kraftkablane til utlandet fører til høge straumprisar

Noreg importerer høge straumprisar gjennom kraftkablane til utlandet, meiner forskingsstiftinga De Facto.

Det kjem fram i ein fersk rapport frå stiftinga De Facto som driv kunnskapsarbeid for norsk fagrørsle, skriv Klassekampen.

Det er krafteksporten som gjer at Noreg importerer høge prisar frå Europa.

– Det blir ikkje meir eksport, men dei norske kundane blir tvinga til å betale det same som ein potensiell britisk kunde ville betalt, seier Isak Lekve, ein av utreiarane bak rapporten til Klassekampen.

De Facto foreslår strukturelle grep for å bøte på problema. Auka straumproduksjon er ikkje nok. Blant forslaga er å reforhandle avtalane med Tyskland og Storbritannia om eksport av norsk kraft, stanse eksport av vasskraft når det er lite vatn i magasina, og makspris på kraft for industrien.

– Alle vil satse grønt, men alle dei store nysatsingane utanom havvind – hydrogen, batteri, karbonfangst og lagring – er avhengig av låge kraftprisar.

– Hydro og Equinor har nettopp skrinlagt planane om ein batterifabrikk i Sør-Noreg, men samtidig kjem det batterifabrikkar akkurat der kablane frå Noreg kjem i land i Nord-England og i Tyskland. Det er ganske poetisk, seier Lekve.

(©NPK)

De Facto foreslår å reforhandle avtalane med Tyskland og Storbritannia om eksport av norsk kraft, stanse eksport av vasskraft når det er lite vatn magasinere og makspris på kraft for industrien. Foto: Lise Åserud / NTB / NPK

Annonse