Annonse

Ny behandling mot arveleg eggstokkreft godkjent i Noreg

Torsdag vart ei ny kreftbehandling godkjent for pasientar i Noreg i ein avgrensa periode. Ekspertar kallar den persontilpassa medisin på sitt aller beste.

Ifølgje VG har den nye behandlinga, medisinen Lynparza (olaparib), vist 70 prosent lågare risiko for tilbakefall eller død hos ei testgruppe enn hos dei som fekk placebo. Kreftbehandlinga er godkjent i Europa og USA og vart godkjent torsdag i Noreg i ein avgrensa periode.

- Dette er det største gjennombrotet innanfor gynekologisk kreft på mange år og det største som har skjedd innan kreftbehandling sidan immunterapi. Det ligg eit stort potensial for ein kur, seier professor Line Bjørge ved Universitetet i Bergen.

Behandlinga er retta mot pasientar med den arveleg genfeilen BRCA-mutasjon, med høg risiko for å utvikle mellom anna eggstokkreft og kreft i yngre alder. Desse pasientane har ein gjennomsnittsalder på 52 år.

Ifølgje utrekningar skal medisinen vere aktuell for 30-40 pasientar i Noreg. Bjørge seier det er håp om at langtidsoverlevinga for pasientgruppa kan aukast frå dagens del på 20 prosent til 50 prosent.

- Dette er persontilpassa medisin på sitt aller beste: Behandling er retta mot ei gruppe som har ein heilt spesiell genfeil. Medikamentet angrip målretta sjukdommen med ein terapeutisk effekt, seier Bjørge.

Dei siste åra har påviseleg fleire kvinner vorte testa for arveleg kreft, også i Noreg, truleg ein effekt av at den amerikanske skodespelaren Angelina Jolie fortalde om at ho er berar av genmutasjonen BRCA-1.

BRCA1-mutasjonar gir mellom 35 til 85 prosent risiko for å utvikle brystkreft og mellom 40 til 65 prosent risiko for å utvikle eggstokkreft.

(©NPK)

Behandlinga er retta mot pasientar med den arvelege genfeilen BRCA-mutasjon, med høg risiko for å utvikle blant anna eggstokkreft og kreft i yngre alder. Desse pasientane har ein gjennomsnittsalder på 52 år. Illustrasjonsfoto: Kent Skibstad / NTB scanpix

Annonse
Annonse