Annonse

Økonom avlyser eldrebølgja

Økonom Sindre Farstad avlyser eldrebølgja og meiner delen sysselsette ikkje fell med friskare eldre. Ein professor er einig og kallar eldrebølgja ein bløff.

Økonom Sindre Farstad viser til at delen sysselsette ikkje fell i framtida dersom det blir færre barn og friskare eldre.

Ideen om eldrebølgja stammar frå prognosar som viser at det i dag er 2,7 sysselsette i sving for å forsørgje kvar pensjonist, mens det berre vil vere 1,6 sysselsett som gjer same jobben i 2060, ifølgje Klassekampen. Det vil kunne gå ut over velferda.

I ein fersk artikkel i tidsskriftet Fagbladet samfunn & økonomi, hevdar derimot rådgjevar Sindre Farstad i Pensjonistforbundet at dette er ei kraftig overdriving. Han legg til grunn at den yrkesaktive alderen vil auke i takt med den forventa auken i levealder. Då vil det ikkje bli færre sysselsette samanlikna med resten av befolkninga framover.

- Det blir ofte skapt eit skremmebilde ved å vise at det vil vere langt fleire eldre i framtida. Men ein må kunne forvente at ein 65-åring i 2060 i gjennomsnitt er sprekare enn ein 65-åring er i dag, påpeikar Farstad.

Han får støtte frå professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Innlandet, som var redaktør for utgåva av fagbladet der artikkelen vart trykt.

Jensen kallar førestillinga om eldrebølgja er ein bløff.

- Eg meiner dette er ein konstruksjon laget for å skremme folk for å godta løysingar som dei elles ikkje ville gått med på, seier han om omgrepet «eldrebølgja».

(©NPK)

Friskare eldre og færre barn vil gjere at delen i arbeid ikkje kjem til å falle dramatisk i framtida likevel, ifølgje forskar. Foto: Jan Haas / NTB scanpix

Annonse
Annonse