Annonse

Opposisjonen: Regjeringas industriløft er gammalt nytt

Høgre og Venstre meiner det er lite nytt i vegkartet som regjeringa kallar «tidenes grøne industriløft».

Regjeringa vil satse på sju område: Havvind, hydrogen, batteri, maritim industri, CO2-handtering, og skog og bioøkonomi. Dessutan skal prosessindustrien, som til dømes aluminiumsverk, få hjelp til å få ned utsleppa.

I alt la regjeringa fram hundre tiltak, men Venstre fann lite nytt i løfta frå næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Her er det så langt eg kan sjå, veldig mange gamle nyheiter selde inn som nye tiltak, masse som regjeringa har vorte pressa til av Stortinget og som regjeringa gjer til sine eigne tiltak, seier nestleiar Sveinung Rotevatn i Venstre til Dagens Næringsliv.

Høgres Linda Hofstad Helleland spør etter konkrete tiltak.

– Næringsministeren lovar eit industriløft, men kvar er løftet? seier ho.

– Vi er overraska over at regjeringa ikkje nyttar moglegheita til å presentere konkrete nye forslag som vil hjelpe industrien allereie no til fleire etableringar, større investeringar og tempo, legg ho til.

SV meiner oljeindustrien står i vegen for planane, medan Raudt rosar regjeringa for å ta ei aktiv rolle.

(©NPK)

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lovar at staten skal ta noko av risikoen, slik at det skal bli lønnsamt for private investorar å satse på nye grøne næringar. Høgre og Venstre saknar konkrete tiltak i planen for eit grønt industriløft. Arkivfoto: Lise Åserud / NTB / NPK

Annonse