Orkla kuttar buregg

Orkla Foods Noreg har bestemt seg for å gå over til berre å bruke egg frå frittgåande høner i sine produkt innan 1. januar 2020.

Orkla Foods Noreg føyer seg dermed inn i rekkja av både daglegvarekjeder og matvareprodusentar som har kutta buregg dei siste åra.

Avgjerda om å gå over til burfrie egg har Orkla tatt i nært samarbeid med Nortura, som også er hovudleverandøren av egg til selskapet i dag, skriv Nationen tysdag.

Nortura har som mål å legge om til nærmare 100 prosent burfri produksjon innan 2024, og deira produsentar vil i perioden før dette trinnvis legge om frå miljøbur til frittgåande produksjon.

- Å gå over til å bruke egg frå frittgåande høner er eit steg på vegen til å bli eit meir berekraftig selskap, der det å sikre god dyrevelferd er ein del av dette arbeidet, seier administrerande direktør Paul Jordahl i Orkla Foods Noreg.

(©NPK)

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Annonse