Annonse

Rapport: Heimebuande demente vart svikta

Demente som bur heime, vart ramma hardt under pandemistenginga av landet, og pårørande fekk ei større belastning, ifølgje ein forskingsrapport.

Resultata er publiserte i tidsskriftet BMC Health Service Research, skriv VG.

– Dagsenter vart stengde, og mange fekk redusert dei heimebaserte tenestene sine. Dette fekk store konsekvensar. Både for dei demente og for partnarane deira og pårørande, seier professor Bettina Husebø ved Senter for alders- og sjukeheimsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Eit av hovudfunna er at dei som budde med ein dement, fekk størst belastning på grunn av nedstenginga. Dette kom av at dei måtte ta over pleieoppgåvene.

(©NPK)

Dagsenter vart stengt, og mange fekk redusert sine heimebaserte tenester, ifølgje ein av forskarane. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Annonse
Annonse