Regjeringa gir klarsignal til å slanke skulefaga

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) seier ja til ei rad omstridde kuttforslag i skulefaga. - Det gir elevane rom for å lære meir og betre, seier Sanner.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) seier ja til ei rad omstridde kuttforslag i skulefaga. - Det gir elevane rom for å lære meir og betre, seier Sanner.

- Vi fornyar faga og gir elevane rom for å lære meir og lære betre. Vi gir også skulen eit verdiløft. Det vil førebu elevane betre for livet etter skulen og for arbeidslivet i framtid, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, då han tysdag, på Skøyen skole i Oslo, la fram planen frå regjeringa for å fornye alle skulefaga.

Det siste året har faggrupper i kvart enkelt fag jobba fram forslag til kva som kan kuttast ut frå pensum. Dei har komme med kontroversielle forslag som å kutte ut ei rad enkeltemne i mange av faga, tone ned historiedelen i både norsk, engelsk, musikk og kunst og handverk til fordel for meir vekt på praktiske ferdigheiter, og å ikkje lenger strukturere KRLE-faget etter dei fem verdsreligionane.

Dei tverrfaglege emna demokrati og medborgarskap, folkehelse og livsmestring og berekraftig utvikling, er også bakt inn i alle faga.

Endrar ikkje noko

Kritikk har komme frå mange hald i to omfattande høyringsrundar med til saman 6.700 innspel. Mange har ønskt kutta tema inn igjen. Sanner har i hovudsak valt å behalde dei opphavlege forslaga frå faggruppene.

Han viser til at lærarar og rektorar i lang tid har gitt tilbakemeldingar om at læreplanane i dag har for mange tema, og dei ikkje har tid nok til å gå i djupna på dei viktigaste faga.

- Dei nye lærerplanane vil gi meir tid for elevar og lærarar til å gå i djupna. Dei legg opp til at elevane i større grad skal forstå og kunne bruke kunnskapen frå faga i ulike situasjonar, seier Sanner.

Han seier endringane skal sette elevane betre i stand til å sjå samanhengar mellom fagområde og utvikle evna til å reflektere og tenkje kritisk.

Vil greie ut eksamen

Dei nytrimma skulefaga skal takast i bruk hausten 2020. Denne hausten startar arbeidet med å lage dei konkrete lærerplanane i kvart fag.

Sanner seier det i arbeidet med lærerplanane framleis vil vere viktig å prioritere, og at han forventar at planane blir skrivne i eit klart og tydeleg språk.

Statsråden vil også nedsette ei eiga eksamensgruppe for å greie ut eksamensforma, for å sikre at eksamen og vurderingar heng godt saman med den nye lærerplanane.

(©NPK)

Hausten 2020 vil elevane i norsk skule møte nye og «slankare» skulefag. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Annonse