Annonse

Regjeringa i Finland i krisemøte etter at psykoterapisenter vart hacka

Tusenvis av finnar som har gått i psykoterapi, risikerer å bli pressa for pengar etter eit datainnbrot som har ført til at pasientopplysningar er spreidde.

Den eller dei som står bak angrepet, forlanger pengar for ikkje å leke fortrulege pasientopplysningar vidare. Fleire hundre pasientar, kanskje òg tusenvis, har fått journalane sine stolne.

Søndag heldt den finske regjeringa krisemøte om saka.

Innanriksminister Maria Ohisalo seier at saka er sjokkerande, og at det no er eksepsjonelt mange offer som treng hjelp samtidig. Ho skriv på Twitter at styresmaktene raskt vil tilby krisehjelp til dei som er ramma

Hackinga var retta mot selskapet Vastaamo som i samarbeid med finske styresmakter driv eit tjuetal psykoterapisenter rundt omkring i landet.

Ukjende gjerningspersonar har offentleggjort minst 300 pasientjournalar, som inneheld både namn og kontaktinformasjon, gjennom den anonyme nettverkstenesta Tor.

Angrepet i 2018

Pasientregisteret, som har privat informasjon om alle pasientar, vart truleg stole i to angrep som starta for nesten to år sidan, opplyser Vastaamo.

– Utpressaren har byrja å oppsøkje offer direkte med utpressingsbrev, heiter det i ei fråsegn frå selskapet.

Centralkriminalpolisen (CKP), som svarer til Kripos i Noreg, seier at opptil «titusenvis» kan vere ramma. Politiet søkjer etter gjerningspersonar både i Finland og utanlands.

Det er førebels uklart om informasjon om diagnosar, notat frå terapitimar eller annan potensielt skadeleg informasjon er leken.

Fryktar tillitsbrot

Etter at lekkasjen vart kjend, har krisetelefonane i Finland vorte nedringd.

Psykiateren Kristian Wahlbeck, som jobbar for organisasjonen Psykisk hälsa, seier til rikskringkastinga Yle at dei fekk hundrevis av telefonar natt til måndag. Han fryktar at datainnbrotet vil føre til eit alvorleg tillitsbrot til finske helsetenester, og at færre vil søkje hjelp i framtida.

– Allereie no har mange ein høg terskel for å søkje hjelp. Eg er redd for at dette betyr at mange som opplever at dei har saker som dei ikkje vil skal bli allment kjent, lèt vere å søkje hjelp, seier han.

Blant dei som har vorte pressa for pengar, er parlamentarikaren Eeva-Johanna Eloranta. Ho oppgir at ho har fått krav om å betale 500 euro i bitcoin etter at opplysningar om henne skal ha vorte spreidd på nettet.

Mange meldingar

Finsk politi opplyste søndag at dei så langt har fått over 200 meldingar frå personar som mistenkjer at pasientopplysningane deira er på avvegar.

– De bør ikkje gå med på krava i desse utpressingsmeldingane, seier Marko Leponen, sjef for det finske kriminalpolitiet, ifølgje nyheitsbyrået STT

Laurdag kveld vart den elektroniske tenesta til politiet for meldingar overbelasta fordi svært mange melde utpressinga.

Utpressaren skal tidlegare ha kravd selskapsleiinga for bitcoin tilsvarande nesten 5 millionar kroner, for ikkje å publisere pasientjournalane på det mørke nettet. Kravet vart avvist. Etter dette dukka det opp trusselmeldingar til kvar einskild pasient.

(©NPK)

Dataangrepet var retta mot selskapet Vastaamo som i samarbeid med finske styresmakter driv eit tjuetal psykoterapisenter rundt omkring i landet. Foto: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva via AP / NTB

Annonse
Annonse