Annonse

Regjeringa vil forsterke innsatsen mot samansette truslar

Regjeringa opprettar eit nytt senter for å styrkje evna tryggingstenestene har til å handtere samansette truslar.

– E-tenesta og PST åtvarar om auka etterretningstrussel mot og i Noreg. Saman med forsvarsministeren er eg glad for å kunne offentleggjere at vi no har vedteke eit nytt tiltak, seier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i ei pressemelding.

Det er PST, resten av politiet, Etterretningstenesta og Nasjonalt tryggingsorgan som går saman om å etablere senteret – som får namnet Nasjonalt etterretnings- og tryggingssenter (NESS). Planen er at det skal kunne styrkje den nasjonale evna til å oppdage og forstå samansette truslar og sårbarheiter.

– Kampen mot samansette truslar handlar om å forsvare Noreg og våre interesser mot framande statar som direkte eller indirekte vil ramme norsk tryggleik, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

(©NPK)

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Annonse
Annonse