Annonse

Røde Kors: Thorvald Stoltenberg var ein bauta

Thorvald Stoltenberg (87) er død. Generalsekretær Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors seier at han blir ståande som ein bauta i historia til organisasjonen.

Thorvald Stoltenberg (87) er død. Generalsekretær Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors seier at han blir ståande som ein bauta i historia til organisasjonen.

- Han var ein veldig tydeleg og nær president gjennom ni år, som alltid var oppteken av dei svakaste i samfunnet, seier Apeland.

Stoltenberg var president i Røde Kors frå 1999 til 2008, og er den einaste som har sete i vervet i tre periodar.

Det største bidraget hans var ifølgje Apeland kanskje arbeidet for menneske som sleit med rus og grupper på sida av samfunnet.

- Mange ting vil bli ståande, men det kanskje viktigaste er alle aktivitetane som blei utvikla for å hjelpa menneske som slit med rus, psykiske problem eller som nettopp har komme tilbake frå soning, seier generalsekretæren i Norges Røde Kors.

- Eit A4-liv blir ofte omtalt som noko kjedeleg, men for mange er eit A4-liv ein uoppnåeleg draum. Han var difor veldig oppteken av å skapa aktivitetar som kunne hjelpa folk tilbake til samfunnet, heldt Apeland fram.

Apeland strekar under at Stoltenberg vil bli djupt sakna. Vidare omtalar han Stoltenberg som eit fantastisk medmenneske som alltid hadde eit vake auge for menneske rundt seg.

I tillegg til engasjementet i Røde Kors var Stoltenberg i ei årrekkje ein viktig norsk diplomat og ein profilert politikar for Arbeidarpartiet. Han var forsvarsminister frå 1979 til 1981 i Odvar Nordlis regjering, før han blei utanriksminister under Gro Harlem Brundtland i periodane 1987 til 1989 og 1990 til 1993.

(©NPK)

Thorvald Stoltenberg var president i Norges Røde Kors i ni år. Foto: Terje Bendiksby / NTB SCANPIX

Annonse