Annonse

Skiskyttartopp sluttar i jobben

Rakel Rauntun gir seg som generalsekretær i Norges Skiskytterforbund etter ti år i jobben.

Overfor TV 2 stadfestar skiskyttartoppen at ho har levert oppseiinga si.

- Eg meiner heilt oppriktig at denne type stillingar skal vere åremålsstillingar, så det vert skapast flyt og gjennomstrøyming. Det er ikkje ein jobb ein blir pensjonist i. Det bør gjerast endringar jamleg, det trur eg er sunt, og derfor synest eg også det er naturleg med eit skifte no, seier Rauntun til kanalen.

Ho har fått ny jobb som idrettssjef i Lørenskog kommune.

Skiskyttarforbundet har det siste året mista fleire tunge sponsorar. Friske inntekter er på veg inn.

- Det vil ta litt tid før vi er på same nivå som tidlegare eller høgare. Vi går frå å ha ein ekstremt stor generalsponsor, som har bore mykje av forbundet, til å skulle omorganisere og få fleire sponsorar på same nivå. Det er eit arbeid som tar mykje tid, men det er styret innforstått med. Vi kjem til å bruke eit par år for å rigge oss og få inn nye partnarar. Men det er det tatt høgde for. Vi har spart mykje eigenkapital dei siste åra, og kan gå med litt mindre underskot nokre år. I fjor gjekk vi nokre hundre tusen i underskot, men det synest eg er særdeles lite med tanke på at vi har vore gjennom ei stor omstilling, seier Rauntun.

Store profilar som Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen har avslutta karrierane sine. Rauntun er ikkje bekymra for at det vil påverke sponsormarknaden.

1. juli trer ho ut av stillinga som generalsekretær.

(©NPK)

Generalsekretær Rakel Rauntun i Norges Skiskytterforbund sluttar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Annonse