Annonse

Søreide: Viktig at Nato-møtet vart gjennomført

Ine Eriksen Søreide (H) seier det var viktig at Nato fekk halde utanriksministermøte midt i pandemien. Eit bevis på at vi kan tilpasse oss, seier Nato-sjefen.

– Fleire medlemsland er hardt ramma av pandemien. Derfor var det viktig at møtet vart gjennomført. Det er viktig med kontinuitet i verksemda, seier utanriksminister Søreide i ei pressemelding og minner om at utanriks- og tryggingspolitikken ikkje stoppar opp.

Hylla helsearbeidarar

Pandemien dominerte møtet, som for første gong i Nato-historia var ein videokonferanse. Ministrane vart mellom anna samde om å hylle helsearbeidarar og andre som står i frontlinja i kampen mot viruset.

– Det inkluderer menn og kvinner i uniform som held fram med å jobbe kvar dag for tryggleiken vår, seier generalsekretær Jens Stoltenberg. Han understrekar at Nato kan bidra i den situasjonen medlemslanda og resten av verda er.

Koordinering og logistikk

– Nato vart skapt for å handtere kriser. Vi har gitt øvstkommanderande i oppdrag å koordinere den nødvendige militære assistansen, sa Stoltenberg på ein pressekonferanse etter videomøtet.

Det oppdraget inkluderer å skaffe oversikt over flytransportkapasiteten og sikre leveransar av utstyr. Generalsekretæren takkar Nato-medlemmene for tilboda om hjelp og for hjelp som allereie er gitt, inkludert helsepersonell og utstyr.

– Nato har ikkje ei hovudrolle i kampen mot covid-19, men bidreg mellom anna med logistikk og koordinering. Alliansen har òg ei viktig stabiliserande rolle. Dette er ikkje minst viktig i ein situasjon med stor internasjonal uvisse, seier Søreide.

Stoltenberg forsikrar igjen om at koronautbrotet ikkje har svekt dei operative evnene til alliansen.

– Styrkane våre er klare, og arbeidet vårt held fram. Medan fokuset er på kampen mot covid-19, forsvinn ikkje andre truslar og utfordringar. Vi skal halde fram med å levere tryggleik og forsvar for nesten éin milliard innbyggjarar.

Utvidar i Irak

Ministrane vart samde om at Nato skal ta på seg fleire treningsoppdrag i Irak ved å overta oppgåver frå den breiare globale koalisjonen for å kjempe mot IS. I dag er Irak-oppdraget trappa ned på grunn av koronautbrotet, men skal trappast opp igjen så snart situasjonen tillèt det.

Situasjonen i Afghanistan var òg eit tema på videokonferansen, og Stoltenberg seier at Nato står ved støtta si til ein langvarig fred og stabilitet i landet. Etter at USA og Taliban skreiv under ein fredsavtale, skal Nato redusere nærværet sitt til 12.000 soldatar.

– Det er ikkje bestemt nokon vidare reduksjon, og det vil bli stilt vilkår ved kvart nye steg, seier Nato-sjefen. Det er no opp til afghanarane å komme i gang med samtalar mellom partane i landet.

– Tida er inne for afghanarane til å vise nasjonalt fellesskap til beste for nasjonen, både for å oppnå fred og å kjempe mot viruset.

Samarbeid og utviding

Nato har òg bestemt seg for å styrkje samarbeidet med Ukraina og Georgia, inkludert å halde øvingar i Svartehavet. Alliansen skal samarbeide tettare med FN og bidra med opplæring av fredsbevarande styrkar.

Slutterklæringa frå møtet på torsdag blir avslutta med å ønskje Nord-Makedonia velkommen som den 30. medlemmen i alliansen. Landet vart formelt teke opp i alliansen sist veke.

(©NPK)

Det er viktig med kontinuitet og at Nato-møtet torsdag vart gjennomført, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide etter videokonferansen med Nato-kollegaene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Generalsekretær Jens Stoltenberg leidde videomøtet torsdag og forsikra igjen at Natos operative evne ikkje er svekt av koronapandemien. Arkivfoto: Fredrik Ljone Holst / NTB scanpix

Annonse