Soros flyttar stiftingar ut av Ungarn

George Soros stenger kontoret som stiftingane hans har drive i Ungarn. Milliardæren skuldar styresmaktene i landet for å føre ein undertrykkjande politikk.

Kontoret som Open Society Foundations har hatt i Budapest, blir no flytta til Berlin. I ei fråsegn frå Open Society Foundations heiter det at den politiske og juridiske situasjonen i Ungarn er blitt gradvis meir undertrykkjande.

Soros, som er fødd i Ungarn, har lenge drive stiftingar som jobbar med å fremme demokrati, menneskerettar og pressefridom i ulike delar av verda.

Arbeidet har ført til skuldingar i fleire land om at han blandar seg inn i deira politiske forhold. Ungarns kontroversielle statsminister Victor Orban er ein hyppig kritikar av Soros, og Orbans parti har stempla politiske motstandarar som «Soros' kandidatar».

Avgjerda om å stengje Open Society Foundations' kontor i Budapest kjem dagen etter at den ungarske regjeringa varsla skjerping av eit lovforslag om ikkje-statlege organisasjonar. Forslaget vil gi regjeringa moglegheit til å forby organisasjonar som jobbar med innvandringssaker og som blir rekna for å utgjere ein nasjonal sikkerheitsrisiko.

(©NPK)

Finansmannen George Soros i Davos i Sveits i samband med World Economic Forum i 2013.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Annonse