Annonse

Sp provosert av ønsket om nytt politihus i Oslo

Marit Arnstad (Sp) reagerer kraftig på at regjeringa vurderer nytt politihus i Oslo, rett etter at politireforma har ført til store kutt i resten av landet.

Marit Arnstad (Sp) reagerer kraftig på at regjeringa vurderer nytt politihus i Oslo, rett etter at politireforma har ført til store kutt i resten av landet.

- Eg unner politiet i Oslo gode lokale, men å flytte eller byggje eit heilt nytt politihus, samtidig som dei nærmast raserer distriktspolitiet i Noreg, meiner eg er ganske provoserande, seier Sps parlamentariske leiar til Nationen.

I den interne utgreiinga «OPD Masterplan Eiendom 2025», som vart offentleggjort tidlegare denne veka, blir det slått fast at Politihuset i Oslo ikkje held mål. Justisdepartementet vil derfor ha utgreiingar for oppussing, flytting eller nybygg.

- Dersom ein vel nybygg eller flytting, så er det ikkje tvil om at dette vil vere eit milliardprosjekt. For alle ting du ønsker å gjere om politinærværet rundt i landet, er svaret at vi ikkje har råd, men regjeringa kan altså komme til å bruke nokre milliardar på eit nytt hus til politiet i Oslo, seier Arnstad.

Justisdepartementet opplyser til Nationen at dei no utarbeider ei konseptvalutgreiing (KVU) for Oslo politihus. Vidare understrekar dei at dette er vanleg praksis, og følgjer retningslinjene for handtering av store statlege prosjekt.

(©NPK)

Sps parlamentariske leiar Marit Arnstad (Sp) under Stortingets spørjetime i mai. Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Annonse