Stadig færre dødfødde barn i Noreg

I fjor var det 180 dødfødde barn i Noreg. Aldri før har det vore registrert så få dødfødde.

Det har vore ein jamn nedgang sidan registreringa starta gjennom Medisinsk fødselsregister for 50 år sidan.

I 1967 vart det registrert 13,7 dødfødde per 1.000 fødde. I 2017 vart det registrert 3,1.

- Sjølv om førekomsten av dødfødslar er låg, er det å få eit dødfødd barn eit stort tap for dei som blir ramma, seier overlege Kristine Marie Stangenes i Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet.

Ho legg til at overvaking og regelmessige svangerskapskontrollar er viktig for tidleg å kunne fange opp kjente risikofaktorar eller avvik ved svangerskapet. Dette kan bidra til å redusere risikoen for dødfødslar.

Dødfødde barn er definert som barn som kan ha døydd før fødselen kom i gang, eller under fødselen.

(©NPK)

Annonse