Annonse

Stortinget vurderer sparetiltak for å dekke inn byggjesprekken

Finanskomitéleiar Henrik Asheim (H) opnar for å kutte i Stortingets drift for å dekke delar av byggjesprekken, framfor å bruke meir av nordmenns skattepengar.

Finanskomitéleiar Henrik Asheim (H) opnar for å kutte i Stortingets drift for å dekke delar av byggjesprekken, framfor å bruke meir av nordmenns skattepengar.

Budsjettoverskridingane vil normalt måtte dekkjast ved at Stortinget vedtar å be om fullmakt til å auke budsjettet. Det betyr i realiteten at regjeringa må kutte 500 millionar ein annan stad. Asheim meiner Stortinget bør drøfte moglegheitene for å unngå dette.

- Dersom du pussar opp badet og budsjettet sprekk, må du kutte andre ting for å kunne betale rekninga. Så det er aktuelt å drøfte korleis Stortinget kan bidra til å betale for budsjettsmellen på byggjeprosjektet, seier Asheim til Dagbladet.

Utan å kjenne detaljane i byggjesprekken, beskriv han det som veldig alvorleg at eit byggjeprosjekt som allereie har sprokke, sprekk igjen.

Overfor NRK utdjupar han at eitt av sparetiltaka kan vere å sjå på moglegheitene for å skalere ned byggjeprosjektet, som blant anna omfattar rehabilitering av nabogarden til Stortinget, ein underjordisk tunnel og eit nytt postmottak.

- Ein av dei tinga vi må gjere er jo å sjå om vi kan gjere noko med kvalitet eller omfang som kan nedskalerast slik at rekninga blir lågare enn den er, seier han.

Aps finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud opnar også for sparetiltak på Stortinget, men vil høyre svara frå stortingspresident Olemic Thommessen (H) før ho konkluderer.

- Vi må jo sjå på om det er mogleg å omdisponere noko, og eventuelt kva det vil gå utover. Pengane må jo takast ein stad frå. Men hovudfokuset no er årsakene til budsjettsprekken, seier ho til Dagbladet.

(©NPK)

Leiaren i finanskomiteen på Stortinget, Henrik Asheim (H). Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

Annonse
Annonse