Annonse

Tidlegare Vimpelcom-sjef Jo Lunder krev over 400 millionar av Økokrim

Den tidlegare sjefen i VimpelCom, Jo Lunder (56), krev over 400 millionar kroner i erstatning etter at Økokrim la vekk korrupsjonssaka mot han.

Den tidlegare sjefen i VimpelCom, Jo Lunder (56), krev over 400 millionar kroner i erstatning etter at Økokrim la vekk korrupsjonssaka mot han.

Jo Lunder krev dermed mykje meir enn ein nokon gong tidlegare har utbetalt i erstatning for uberettiga straffeforfølging. Beløpet er samansett av det økonomiske tapet Lunder leid mens han var sikta og under etterforsking for grov korrupsjon i 2016 og 2017, og ei sakkunnig utrekning av framtidige tap som følgje av den skade etterforskinga har påført han, opplyser advokat Cato Schiøtz.

Det beløpet som no held rekorden for å vere det største erstatningsbeløpet er 29 millionar kroner.

Lunder blei arrestert og sikta av Økokrim i november 2015. Bakgrunnen var ei betaling på 30 millionar dollar frå VimpelCom til Takilant i Usbekistan hausten 2011, like etter at Lunder hadde byrja som konsernsjef.

Økokrim har etterforska kva for ein kunnskap den tidlegare Vimpelcom-sjefen hadde då han godkjente ein transaksjonen kor 30 millionar dollar blei overført til eit selskap kontrollert av dottera til den tidlegare presidenten i Usbekistan.

Jo Lunder var konsernsjef i Fredriksen-gruppa då han blei arrestert og sikta av Økokrim. Han blei kort tid etter siktinga permittert frå jobben.

- Vi er i samråd med Jo Lunder blitt samde om at han skal permitterast frå alle sine roller i Fredriksen-gruppa inntil vidare, sa Harald Thorstein i Fredriksen-gruppa til NTB 6. november 2015.

Halvannan månad seinare blei det klart at han slutta for godt.

Jo Lunder (til venstre) og advokaten hans, Cato Schiøtz, har sett det faktiske tapet til Lunder og framtidige tap til mellom 400 og drygt 500 millionar kroner som følgje av den toårige korrupsjonsetterforskinga frå Økokrim. No saksøkjer Lunder Økokrim med krav om å få dekka tapa. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Annonse