Annonse

Trippeldrapsmann i Belgia var godt kjend for politiet

Mannen som drap to politikvinner og ein tilfeldig 22-åring i Liège, var godt kjend for belgisk politi. Han sona ein narkotikadom og hadde permisjon frå fengselet. 

Mannen knivstakk måndag to kvinnelege politibetjentar på Boulevard d'Avroy i sentrum av Liège, etter å ha blitt stoppa i ein rutinekontroll.

Deretter tok han tenestepistolane frå dei og skaut og drap dei. Dei to kvinnene var 45 og 53 år gamle. Fire andre politifolk blei også skotne og såra, den eine alvorleg.

Mannen skaut også og drap ein tilfeldig 22-åring som sat i ein parkert bil i nærleiken. Han tok seg deretter inn på ein skule og tok ein kvinneleg reinhaldsassistent som gissel, før han sjølv blei skoten og drepen av belgisk spesialpoliti.

Augevitne fortel til det belgiske kringkastingsselskapet RTBF at gjerningsmannen ropte Allahu Akbar (Gud er størst), og politiet stadfesta at hendinga blir etterforska som terror.

Kjent kriminell

Politisjefen i Liege, Christian Beaupere, opplyste tysdag kveld at angriparen var å finne på politiet si liste over mistenkte militante islamistar.

- Mål til angriparen var å ramme politifolk, sa Beaupere, som ikkje sa namnet på gjerningsmannen.

Ifølgje RTBF var gjerningsmannen ein valdeleg og ustabil 36-åring med ein lang kriminell løpebane.

Mannen skal ha hatt ein vanskeleg oppvekst og hadde ingen kontakt med familien. I 2013 fekk han ein lengre narkotikadom, og han ville tidlegast ha blitt lauslaten i 2020.

Måndag slapp mannen ut på ein to dagar lang permisjon, men alt same kveld skal han ha gjort seg skuldig i eit brotsverk i Marche-ein-Famenne. Skytevåpenet han nytta blei funnen i bilen han nytta i Liege.

Radikalisert

36-åringen var derimot ikkje kjent for å vere militant islamist, men ifølgje politikjelder kan han ha blitt påverka i fengselet i Lantin.

- Det er mistanke om at han blei radikalisert i fengsel. Han høyrde til truleg krinsen rundt ein islamistisk rekrutterar, seier ei politikjelde.

- Det ligg føre element som peiker i retning av at dette er ei terrorhandling, seier Eric Van Der Sypt, talsmann for den føderale påtalemakta.

Belgia har hatt høg beredskap sidan 32 personar blei drepne av sjølvmordsbombarar ved flyplassen i Brussel og T-banesystemet i byen i 2016.

Hendinga tysdag fører derimot ikkje til at trusselnivået, som blei sett ned frå tre til to i januar i år, blir heva.

(©NPK)

Kriminalteknikarar undersøkte måndag åstaden i Liège, der ein 36-åring skaut og drap tre menneske, blant dei to kvinnelege polititenestemenn. Fire andre politifolk blei såra. Foto: AP / NTB scanpix

36-åringen som skaut og drap tre menneske og såra fire i den belgiske byen Liège tysdag, blei sjølv drepen av belgisk spesialpoliti. Foto: AP / NTB scanpix

Nødetatane rykte ut til staden der tre personar blei skotne og drepne i Liège. Foto: AP / NTB scanpix

Annonse